Αρχαιολογικό Μουσείο της Απειράνθου

Αρχαιολογικό Μουσείο της Απειράνθου
Στο αρχαιολογικό μουσείο της Απείρανθου, εκτίθενται σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές που έχουν γίνει στο νησί και πολλά από αυτά χρονολογούνται από τα προϊστορικά χρόνια.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν: οι πέτρινες πλάκες με τις ανάγλυφες διακοσμήσεις που προέρχονται από το πρώτο ιερό των Κυκλάδων Κυκλάδων στην Κορφή τ’ Αρωνιού.

Booking.com
  • Tourism Awards 2016 SILVER

    Βραβείο για το myGreece.travel!
    Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το e-ticket για την Hellenic Seaways. Tourism Awards 2016 SILVER