Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αγροτική Τράπεζα - (+30) 22850 22818
Alpha Bank - (+30) 22850 26101
Εμπορική Τράπεζα - (+30) 22850 22209
Εθνική Τράπεζα - (+30) 22850 22188
Τράπεζα της Ελλάδος - (+30) 22850 25832


ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λιμεναρχείο Χώρα (+30) 22850 23292
Αεροδρόμιο - " - (+30) 22850 23292
Τελωνείο - " - (+30) 22850 22238
Ολυμπιακή - " - (+30) 22850 23830
Aegean Airlines - " - (+30) 22860 28500
ΚΤΕΛ Νάξου - " - (+30) 22850 22291
RadioTaxi Χώρα (+30) 22850 22444
- " - Κορωνίδα (+30) 22850 81231
- " - Φιλώτι (+30) 22850 31298


ΥΓΕΙΑ
Νοσοκομείο Νάξου Χώρα (+30) 22853 60500
Κέντρο Υγείας Χώρα (+30) 22850 23292
Κοινοτικό Ιατρείο Αγ. Αρσένιο (+30) 22850 41484
- " - Βίβλο (+30) 22850 41221
- " - Μέλανες (+30) 22850 62372
- " - Απείρανθο (+30) 22850 61206
- " - Φιλώτι (+30) 22850 31404
- " - Χαλκί (+30) 22850 31206
- " - Κορωνίδα (+30) 22850 52213
- " - Κορώνου (+30) 22850 51280


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρα (+30) 22850 22725
Γεωλογικό Μουσείο Απείρανθος (+30) 22850 61725
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απείρανθος (+30) 22850 61622
Λαογραφικό Μουσείο Απείρανθος (+30) 22850 61629


ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δήμος Νάξου Χώρα (+30) 22853 60100
Επαρχείο - " - (+30) 22850 25822
Κ.Ε.Π. Δήμου Νάξου - " - (+30) 22850 37130
Κ.Ε.Π. Επαρχείου Νάξου - " - (+30) 22850 24303
Κ.Ε.Π. Δρυμαλίας Φιλώτι (+30) 22850 29315


ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Αστυνομικό Τμήμα Χώρα (+30) 22850 23280
- " -
Φιλώτι (+30) 22850 31224
- " - Κορωνίδα (+30) 22850 81247
Τουριστική Αστυνομία Χώρα
(+30) 22850 22100
Πυροσβεστική - " -
(+30) 22850 32199


ΔΙΑΦΟΡΑ
Ταχυδρομείο Χώρα (+30) 22850 22211
O.T.E. Χώρα (+30) 22850 22599

Booking.com
  • Tourism Awards 2016 SILVER

    Βραβείο για το myGreece.travel!
    Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το e-ticket για την Hellenic Seaways. Tourism Awards 2016 SILVER